Biologisk och miljösäker, vegetabilisk hammarolja med mycket goda smörjegenskaper, vidhäftningsförmåga samt litet hammarslitage

Sedan hösten 2016 har GDS Geo Drilling Solutions miljösäkra smörjprodukter & borrvätskor för borrning från Matex anammats av flera entreprenörer på den svenska marknaden – både inom brunnsborrning och grundläggning.

En produkt som uppskattas extra mycket är den biologiska hammaroljan, här några av dess unika egenskaper:

· Oljefilmen sköljs inte bort vid vattenspolning – ger bibehållen smörjningsförmåga

· Bildar ingen oljefilm på vattenytan

· Stabil viskositet – görs endast i ISO VG 46

· Eliminerar helt petroleumföroreningar

GDS levererar även andra miljösäkra smörjprodukter och borrvätskor för brunnsborrning, såsom:

· Gängfett

· Skum

· Hålstabilisator

Läs mer om dessa och andra produkter för brunnsborrning på
downloads
och se vad vi kan göra för Dig!

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp