GDS levererar elpump, 5’’ WAI-hammare och en snabb lösning på upprymningskrona från Drill King till Züblin och Boliden-Garpenberggruvan

För borrning av ett tiotal service- och mediahål gjordes upprymingar i flera steg, från Ø76 mm (3’’) till 324 mm (12 ¾’’). Pga arbetsmiljökrav under jord samt kända säkerhetsrisker vid borrning med luft valdes den vattendrivna borrteknologin. Lösningen på upprymningskrona från GDS/Drill King valdes med tanke på mycket kort leveranstid, krav på hög kvalitet samt möjligheten till skräddarsydd design. ´

Dessutom hyrde Züblin en elektrisk pump av GDS, Kamat K1300-3G, med frekvensomkopplare till projektet och tack vare denna kunde pumpens output anpassas till elnätets tillgängliga ström på endast 120 A.

Trots de svåra geologiska förhållandena kunde hålen borras med given tidplan…

Läs mer: Referensprojekt

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp