Hårdrock möter borrteknik

Harley-Davidsson- och hårdrocksfantansten Denis Spielmann förstärker vårt team sedan november 2015. Går det inte att diskutera musiksmaker och amerikanska motorcyklar med honom, råder det enighet åtminstone i frågor som rör uthyrning av våra verktyg och maskiner för underjordisk specialbyggnation. Tack vare hans långa erfarenhet som arbetsledare har han snabbt med kompetens och förtjusning kunnat komma in i sitt nya arbetsområde och präglar därmed vårt område uthyrning på ett avgörande sätt. Denis Spielmann ansvarar för uthyrning av verktyg och pålkranar samt utveckling av det nya affärsområdet. Dietmar Hanßke är även fortsättningsvis chef för service och uthyrning. Han kommer också att fortsätta att sköta uthyrning av borriggar.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp