aktuellt

| 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91

21.03.2017

GDS Geo Drilling Solutions, BWH och TDS monter välbesökt under Grundläggningsdagen 2017

Nära ett hundratal besökare stannade till i vår monter för att diskutera olika grundläggningsprojekt. Stort intresse visades för den unika dubbelpumpen GDS Twin 850 tillsammans med den vattendrivna hammaren WAI från DrillKing. Även GDS senaste nytillskott – de miljösäkra smörjprodukterna & borrvätskorna från Matex – skapade intresse bland besökarna.

Allt fler entreprenörer ser numera GDS som en etablerad leverantör både när det gäller grundläggningsutrustning och den minst lika viktiga eftermarknadsservicen.

Välkommen också Du att kontakta någon av oss så berättar vi mer vad vi kan göra för Dig!

Link: kontakt

14.03.2017

Möt GDS Geo Drilling Solutions, BWH och TDS på Grundläggningsdagen 16 mars!

Våren kommer närmare och likaså årets dag med stort D – Grundläggningsdagen, torsdagen den 16 mars i Stockholm.

Ni hälsas härmed varmt välkommen att besöka oss på GDS – tillsammans med våra tyska systerföretag BWH och TDS – i vår monter VH 06:10.

Några av de nyheter vi kommer presentera och diskutera:

 • GDS miljövänliga och miljösäkra smörjprodukter & borrvätskor för borrning från Matex
  • Biologiskt nedbrytbar hammarolja
  • Gängfett
  • Hålstabilisator
  • Skumbildare
 • De världsunika GDS Twin-dieselpumparna, som kan förse antingen två hammare parallellt med högtrycksvatten, vardera av max storlek på 4’’, WAI 40i alternativt en hammare av max storlek på 8’’, WAI 80i
  • GDS Twin 720 Diesel
  • GDS Twin 850 Diesel
 • WAI vattendrivna hammare 3.5’’ to 8’’, WAI 30i - WAI 80i serien
  • Nu med integrerad backventil
  • Kort leveranstid
  • Snabb hammarservice
  • Reservdelar på GDS lager

Läs mer om dessa och våra andra produkter på: downloads09.03.2017

Biologisk och miljösäker, vegetabilisk hammarolja med mycket goda smörjegenskaper, vidhäftningsförmåga samt litet hammarslitage

Sedan hösten 2016 har GDS Geo Drilling Solutions miljösäkra smörjprodukter & borrvätskor för borrning från Matex anammats av flera entreprenörer på den svenska marknaden – både inom brunnsborrning och grundläggning.

En produkt som uppskattas extra mycket är den biologiska hammaroljan, här några av dess unika egenskaper:

 • Oljefilmen sköljs inte bort vid vattenspolning – ger bibehållen smörjningsförmåga
 • Bildar ingen oljefilm på vattenytan
 • Stabil viskositet – görs endast i ISO VG 46
 • Eliminerar helt petroleumföroreningar

GDS levererar även andra miljösäkra smörjprodukter och borrvätskor för brunnsborrning, såsom:

 • Gängfett
 • Skum
 • Hålstabilisator

Läs mer om dessa och andra produkter för brunnsborrning på
Link: downloads
och se vad vi kan göra för Dig!28.02.2017

Besab använder som allra första entreprenör GDS dubbelpump Twin 720 diesel i samband med grundförstärkningen kv. Pyramiden

Skanska Bostäders kv. Pyramiden på Södermalm i Stockholm grundförstärks m. h. a. vattendriven borrteknologi och GDS unika dubbelpump, Twin 720 diesel. Detta då ett 70-tal hål skulle borras ned till c:a 20 meters djup.

GDS 720 Twin är en pump som kan ge upp till 720 lit/min @ 190 bar. Enheten klarar att förse två 4-tumshammare parallellt med högtrycksvatten. I just detta projekt användes dock 5-tumshammaren WAI 50i från DrillKing. Anledningen till valet av vattendriven borrning var krav på god arbetsmiljö samt minimering av sättningsrisk och ökad produktivitet.

Borrningen avslutades före utsatt tid.

Läs mer: Referensprojekt15.02.2017

Hecules-Trevi genomför förborrning för jet-grouting för byggnationen av ICA’s nya huvudkontor i Arenastaden i Solna

C:a 600 hål à Ø115 mm borrades i samband med byggnationen av huvudkontoret. Den vattendrivna borrteknologin valdes p. g. a. närheten till de högtrafikerade järnvägsspåren som ställer speciella krav på skonsam grundläggning. För Hercules-Trevi var detta bara ett i raden av projekt där vattendriven borrning används, detta då de har mycket lång erfarenhet av teknologins förträfflighet vid borrning i känslig stadsmiljö. Borresultat gick enligt plan och till kundens belåtenhet.

Läs mer: Referensprojekt|1 - 5 |6 - 10 |11 - 15 |16 - 20 |21 - 25 |26 - 30 |31 - 35 |36 - 40 |41 - 45 |46 - 50 |51 - 55 |56 - 60 |61 - 65 |66 - 70 |71 - 75 |76 - 80 |81 - 85 |86 - 90 | 91
Ihre Partner für den Verkauf und die Vermietung von Bohrwerkzeuge / Bohrgeräte in Deutschland, Schweden und Polen